Flygfilm och dronefoto med HASSELBLAD L1D-20C

DJI_0018.jpg

Vår senaste drone är den första drönaren med en integrerad Hasselbladskamera. Kameran har en variabel bländare på f/2,8 – f/11 och baseras på en 1” sensor. Kameran ger även möjligheten att fota och filma i dåliga ljusförhållanden. Lång flygtid och fantastiska bilder och filmer öppnar upp för nya möjligheter. Vi kan filma i 3840×2160 10-bit 4K Dlog-M och 4K HDR 10-bit video med en bitrate på 100 Mbps. Tack vare den 3-axliga gimbalen behövs ingen digital bildstabilisering.

Nya regler för drönare den 1 januari 2018

Nästa år börjar nya regler för drönare att gälla. Den största förändringen är att vi nu mycket enklare kommer kunna flyga närmare flygplatser och i centrala Stockholm.

De största skillnaderna mot dagens regelverk är:

 • Samtliga drönare som väger under 150 kilo kommer omfattas av reglerna. Det kommer alltså inte längre spela någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
 • Drönare som används för speciella verksamheter - militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna . För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
 • Kravet på tillstånd för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll tas bort.

Det här blir också nytt:

 • Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.
 • Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 eller 50 m över mark.
 • Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats
 • Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
 • Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
 • Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande av Transportstyrelsen.
 • Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
 • Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
 • Ändringar i minimiseparation. 

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Det ska nu äntligen bli möjligt igen för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med kamera utan tillstånd. Tekniken med att använda kamerautrustade drönare användas inom bland annat räddningsarbete, skogs- och jordbruk samt journalistisk verksamhet. Kameratekniken kan användas i svårtillgängliga miljöer eller på platser som är farliga för människor. Utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det. Den personliga integriteten kommer att skyddas av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

KÄLLA

Inspektion

Droneify satsar nu på industriell inspektion. Vi utför inspektion och utbildning. Att inspektera med drönare är mycket säkrare än traditionell inspektion. En drönaren når lätt svåråtkomliga och farliga platser så er personal inte behöver utsättas för fara. 

Inspektion med drönare sparar tid. Istället för att en inspektion tar dagar kan vi nu utföra den på några timmar. Kapa kostnader genom att slippa använda byggnadsställningar,
kranar eller annan typ av förberedelse.

Kontakta oss idag för se möjligheterna med att använda drönare i det dagliga arbetet.
Maila oss på info@droneify.se så kontaktar vi er så snart vi kan.

Massive Entertainment

Massive is an award winning AAA-development studio, fully owned by Ubisoft Entertainment. It is a multinational team of nearly 400 passionate craftsmen from 35 different countries who all share a desire to create games they can be proud of, while having fun doing it. We at Droneify helped Massive with aerials for this film. Enjoy!