Nya regler för drönare den 1 januari 2018

Nästa år börjar nya regler för drönare att gälla. Den största förändringen är att vi nu mycket enklare kommer kunna flyga närmare flygplatser och i centrala Stockholm.

De största skillnaderna mot dagens regelverk är:

 • Samtliga drönare som väger under 150 kilo kommer omfattas av reglerna. Det kommer alltså inte längre spela någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
 • Drönare som används för speciella verksamheter - militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna . För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
 • Kravet på tillstånd för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll tas bort.

Det här blir också nytt:

 • Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.
 • Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 eller 50 m över mark.
 • Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats
 • Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
 • Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
 • Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande av Transportstyrelsen.
 • Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
 • Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
 • Ändringar i minimiseparation.