Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Det ska nu äntligen bli möjligt igen för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med kamera utan tillstånd. Tekniken med att använda kamerautrustade drönare användas inom bland annat räddningsarbete, skogs- och jordbruk samt journalistisk verksamhet. Kameratekniken kan användas i svårtillgängliga miljöer eller på platser som är farliga för människor. Utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det. Den personliga integriteten kommer att skyddas av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

KÄLLA