Tillstånd från Transportstyrelsen

Droneify AB är certifierade av transportstyrelsen och har tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 1A, 1B och för kategori 2. För 1A gäller: Luftfartygets maximala startvikt ska vara mindre eller lika med 1,5 kg. Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 150 J. Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten. För 1B gäller: Luftfartygets maximala startvikt ska vara mer än 1,5 kg men mindre eller lika med 7 kg. Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 1000 J. Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten. Droneify AB har även tillstånd för UAS Kategori 2, vilket ger oss rätt att lyfta med större maskiner och tyngre kameror.

 

Spridning av material

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information. Om en uppdragsgivare ger Droneify AB i uppgift att fotografera eller filma ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder. Läs mer på Lantmäteriets hemsida och ansök.

 

Försäkring

Droneify är försäkrade av Inter-Hannover, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.

Droneify AB är även helförsäkrade av IF Sverige.

Vi ansvarar inte för kamera försedd av hyrestagaren. Denna måste vara försäkrad separat. Vi bör erhålla kameran i god tid så att vi kan kalibrera dronen efter kameran.