Nya regler för drönare den 1 januari 2018

Nästa år börjar nya regler för drönare att gälla. Den största förändringen är att vi nu mycket enklare kommer kunna flyga närmare flygplatser och i centrala Stockholm.

De största skillnaderna mot dagens regelverk är:

 • Samtliga drönare som väger under 150 kilo kommer omfattas av reglerna. Det kommer alltså inte längre spela någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
 • Drönare som används för speciella verksamheter - militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna . För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
 • Kravet på tillstånd för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll tas bort.

Det här blir också nytt:

 • Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.
 • Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 eller 50 m över mark.
 • Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats
 • Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
 • Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
 • Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande av Transportstyrelsen.
 • Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
 • Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
 • Ändringar i minimiseparation. 

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Det ska nu äntligen bli möjligt igen för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med kamera utan tillstånd. Tekniken med att använda kamerautrustade drönare användas inom bland annat räddningsarbete, skogs- och jordbruk samt journalistisk verksamhet. Kameratekniken kan användas i svårtillgängliga miljöer eller på platser som är farliga för människor. Utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det. Den personliga integriteten kommer att skyddas av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

KÄLLA

Inspektion

Droneify satsar nu på industriell inspektion. Vi utför inspektion och utbildning. Att inspektera med drönare är mycket säkrare än traditionell inspektion. En drönaren når lätt svåråtkomliga och farliga platser så er personal inte behöver utsättas för fara. 

Inspektion med drönare sparar tid. Istället för att en inspektion tar dagar kan vi nu utföra den på några timmar. Kapa kostnader genom att slippa använda byggnadsställningar,
kranar eller annan typ av förberedelse.

Kontakta oss idag för se möjligheterna med att använda drönare i det dagliga arbetet.
Maila oss på info@droneify.se så kontaktar vi er så snart vi kan.

Massive Entertainment

Massive is an award winning AAA-development studio, fully owned by Ubisoft Entertainment. It is a multinational team of nearly 400 passionate craftsmen from 35 different countries who all share a desire to create games they can be proud of, while having fun doing it. We at Droneify helped Massive with aerials for this film. Enjoy!

Drönare med kamera snart lagligt igen.

Mycket glädjande besked så här i juletider. Regeringen har nu kommit fram till att drönare med kamera inte är övervakningskamera och ska därför inte gå under KÖL. Detta gör att Droneify äntligen kan börja ta emot uppdrag precis som innan.

Från regeringens hemsida: I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervaknings­lagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

Svenska företag ligger i framkant när det gäller utveckling och användning av fjärrstyrda luftfarkoster, så kallade drönare. Tekniken har många användnings­områden, till exempel inom skogs- och jordbruk, räddningsarbete och för journalistiska syften. Efter en dom från Högsta förvaltnings­domstolen i oktober står det klart att det normalt krävs tillstånd från länsstyrelsen för att använda en drönare som är utrustad med kamera. Detta riskerar att försvåra samhällsnyttig användning av den nya tekniken och bli onödigt betungande för en snabbt växande bransch.

Justitiedepartementet föreslår därför att ett särskilt undantag för drönare ska tas in i kamera­övervaknings­­lagen. Förslaget innebär att kravet på tillstånd tas bort och att enskildas personliga integritet i stället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Detta betyder att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

Källa: Regeringen